Privatlivspolitik og samtykke til brug af personlige oplysninger og cookies på www.GRACEOFSWEDEN.DK

Dit privatliv er vigtigt for os på GRACEOFSWEDEN.DK. GRACEOFSWEDEN.DK besøgende og kundetillid er GRACEOFSWEDEN.DKs mest værdifulde aktiv, og derfor overholder GRACEOFSWEDEN.DK denne fortrolighedspolitik, der følger og finder anvendelse i henhold til EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Fortrolighedspolitikken forklarer, hvordan GRACEOFSWEDEN.DK indsamler og bruger dine personlige oplysninger. Politikken beskriver også dine rettigheder til GRACEOFSWEDEN.DK og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan nemt kontakte GRACEOFSWEDEN.DK, hvis du har spørgsmål om vores personlige oplysninger eller praksis for databeskyttelse. Det er vigtigt, at du læser og forstår fortrolighedspolitikken, og hvordan du kan påvirke brugen af dine personlige data.

Denne politik gælder for personoplysninger indsamlet via vores websted GRACEOFSWEDEN.DK

Ud over denne politik gælder også købsbetingelser og betingelser for køb hos GRACEOFSWEDEN.DK.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK / Designcompaniet AB, org.no 556906-9965 med adresse Lillro 111, 85591 SUNDSVALL, er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data.

Hvilke personlige oplysninger behandler GRACEOFSWEDEN.DK?
Personlige oplysninger, som du har givet til GRACEOFSWEDEN.DK: Du kan give oplysninger om dig selv, når du bruger vores GRACEOFSWEDEN.DK websted, når du køber eller som besøgende, eller når du kontakter vores kundeservice.

• Personlige og kontaktoplysninger såsom navn, fødselsdato, personnummer, køn, faktura og leveringsadresse, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer osv.
• Brugerkonto og betalingsoplysninger (undtagen kortnummer og CVC-kode) og fakturaoplysninger osv.

Personlige oplysninger, som GRACEOFSWEDEN.DK har indsamlet om dig : GRACEOFSWEDEN.DK indsamler personlige oplysninger om dig, når du køber eller som besøgende til GRACEOFSWEDEN.DK, eller når du kontakter vores kundeservice.

• Navn, fødselsdato, personnummer, faktura og leveringsadresse, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer osv.;
• Oplysninger om varer og / eller tjenester, der har interesseret dig hos GRACEOFSWEDEN.DK.se gennem søgninger og klik;
• Information om åbning af e-mails, som GRACEOFSWEDEN.DK sendte til dig, og hvad du klikker på i e-mailen fra GRACEOFSWEDEN.DK;
• Din ordre og køb og klikhistorik som kunde og besøgende;
• Opkald, e-mails, chat og beskeder via sociale medier til GRACEOFSWEDEN.DK kundeservice
• Oplysninger om, hvordan man bruger GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester, f.eks. Responstid på side, downloadfejl, hvordan du nåede og forlod tjenesten;
• Resultater fra kundetilfredshed eller markedsundersøgelser
• Enhedsoplysninger såsom IP-adresse, sprogindstillinger, geografiske oplysninger om enheden og browserindstillinger;

Personlige data, som GRACEOFSWEDEN.DK har indsamlet fra tredjepart: I nogle tilfælde bruger GRACEOFSWEDEN.DK personlige data fra andre kilder, såsom at opdatere adresseoplysninger fra befolkningsregisteret gennem en akkrediteret leverandør. Derudover bruges annoncenetværk, måleværktøjer eller tredjeparter til at hjælpe GRACEOFSWEDEN.DK eller dem med at forstå brugeradfærd og præferencer. For eksempel kan en annoncør give GRACEOFSWEDEN.DK oplysninger om, hvad der skete efter et klik på en annonce for at give GRACEOFSWEDEN.DK mulighed for at måle annonceydelsen og blive mere relevant for dig som kunde.

Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personlige data
Til følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige oplysninger for at opfylde vores aftale med dig eller tage enhver handling, du anmoder om, inden du indgår en aftale:

• For at bekræfte din identitet og bekræfte dine personlige oplysninger og kontaktoplysninger;
• At administrere din ordre og kundeforhold, for eksempel for at give dig information og GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester;
• For at indsende generelle tilbud og direkte markedsføring i henhold til GRACEOFSWEDEN.DK Brugerkontofilkår og -betingelser;
• At give dig en personlig oplevelse, attraktive tilbud og kommunikation, der er relevante for dig i henhold til GRACEOFSWEDEN.DK Brugerkontofilkår og -betingelser

Til følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige oplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse:

• At overholde gældende lovgivning og overholde juridiske forpligtelser (for eksempel vedrørende krav i regnskabsloven, produktansvar, forbrugerlovgivning og beskyttelse af personoplysninger i it-systemer); og
• For at forhindre misbrug såsom svig og identitetstyveri

Til følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige data ved hjælp af en balance mellem interesser:

• Hvis du ikke har oprettet brugerkonto hos GRACEOFSWEDEN.DK, så vi kan sende tilbud og direkte markedsføring, både generel og personlig
• Til kunde- og markedsanalyse og for at forbedre vores tjenester for dig, så de præsenteres effektivt;
• Lever den kundeservice og den assistance, du har brug for vedrørende vores tjenester;
• At være i stand til at håndtere og implementere deltagelse i eventuelle konkurrencer og arrangementer. At være i stand til at evaluere, udvikle og forbedre virksomhedens tjenester, produkter og systemer til kundekollektivet generelt; og
• For at forhindre misbrug af tjenester skal du forhindre ulovlig logning og forhindre og rapportere forbrydelser mod virksomheden

GRACEOFSWEDEN.DK eller en tredjeparts legitime interesse i at behandle dine personlige data på grundlag af en balance mellem interessen er at give dig en bedre kunde- og købsoplevelse og at give dig tjenester i form af forskellige tjenester såsom relevante og personaliserede tilbud og kommunikation. En anden interesse er at holde GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester relevante, hvilket er grunden til, at GRACEOFSWEDEN.DK har brug for at analysere, hvordan tjenesterne bruges til at gøre forbedringer for dig som kunde. Yderligere er sikkerhed en legitim interesse i GRACEOFSWEDEN.DK.

Derudover behandler GRACEOFSWEDEN.DK dit sociale sikkerhedsnummer for at sikre din identitet og for at opdatere Brugerkontoregister med din mailadresse. Brug af socialsikringsnumre til sikker identitet er den eneste garanti for, at værdidokumenter, som bonussjekker ikke ender i de forkerte hænder og bruges af den rigtige person.

Hvis du ikke giver de personlige oplysninger til GRACEOFSWEDEN.DK, der kræves til det, vil GRACEOFSWEDEN.DK ikke være i stand til at opfylde vores aftale eller opfylde GRACEOFSWEDEN.DKs forpligtelser i forhold til dig.

Hvem kan få adgang til dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK kan overføre eller dele dine personlige oplysninger med udvalgte tredjeparter som følger. Vi tager rimelige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at sikre, at dine personlige oplysninger håndteres sikkert ved overførsel eller deling af personoplysninger med tredjepart.

Samarbejdspartnere, der håndterer betaling.
For at håndtere betalinger foretaget af GRACEOFSWEDEN.DK-kunder leveres leverandører hjælp til at sikre en hurtig og sikker betaling for dig.

Ved bortskaffelse. GRACEOFSWEDEN.DK kan dele dine oplysninger med tredjepart:

• I tilfælde af, at GRACEOFSWEDEN.DK sælger eller køber forretning eller aktiver, kan GRACEOFSWEDEN.DK videregive dine personlige oplysninger til en potentiel sælger eller køber af en sådan forretning eller aktiver.
• Hvis GRACEOFSWEDEN.DK eller en betydelig del af GRACEOFSWEDEN.DK aktiver erhverves af en tredjepart, kan personlige oplysninger om GRACEOFSWEDEN.DK kunder blive delt.

Hvad GRACEOFSWEDEN.DK ikke vil gøre med dine personlige oplysninger:
GRACEOFSWEDEN.DK vil ikke sælge dine personlige oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Hvor behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK leverandører og partnere behandler generelt dine personlige data i EU / EØS. I tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU / EØS, er der enten en beslutning fra Europa-Kommissionen om, at det pågældende tredjeland sikrer et passende beskyttelsesniveau eller passende beskyttelsesforanstaltninger for at sikre, at dine rettigheder er beskyttet. Eksempler på egnede sikkerhedsforanstaltninger er godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, standardkontraklausuler, bindende virksomheds intranetregler eller Privacy Shield. Hvis du gerne vil have en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet af GRACEOFSWEDEN.DK eller oplysninger om hvor disse er gjort tilgængelige, kan du få dette ved at kontakte GRACEOFSWEDEN.DK på den måde, der er angivet under overskriften Kontaktoplysninger.

Hvor længe behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK behandler dine personlige data, så længe det er nødvendigt med henblik på den pågældende behandling. Dette kan være så længe det er nødvendigt at udføre vores forpligtelser over for dig og så længe det kræves af lovbestemte opbevaringstider. Når GRACEOFSWEDEN.DK behandler dine data til andre formål end vores forpligtelser, for eksempel for at overholde kravene i regnskabs- eller forbrugerlovgivning, vil GRACEOFSWEDEN.DK kun behandle data, så længe det er nødvendigt til deres respektive formål. I tilfælde, hvor GRACEOFSWEDEN.DK behandler dine personlige data ved hjælp af en interessebalance, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har GRACEOFSWEDEN.DK ret til at gemme dine direkte marketingkontaktoplysninger i et stykke tid efter dit køb eller vores aftale er udløbet. Afhængig af hvad aftalen handler om, er denne gang anderledes. GRACEOFSWEDEN.DK kan derfor gemme dine kontaktoplysninger for at sende direkte markedsføring til dig i det tidsrum, der er relevant i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, markedsføringslove og praksis.

Hvis / Når du specifikt accepterer direkte markedsføring, vil GRACEOFSWEDEN.DK behandle personoplysninger, der er registreret til direkte markedsføring, indtil du afmelder eller meddeler GRACEOFSWEDEN.DK, at du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring. Du kan gøre dette ved at kontakte GRACEOFSWEDEN.DK kundeservice eller som medlem via brugerkonto på GRACEOFSWEDEN.DK.

Når du har registreret din brugerkonto hos GRACEOFSWEDEN.DK Club, vil GRACEOFSWEDEN.DK behandle dine personlige oplysninger, indtil du afregistrerer din brugerkonto eller på anden måde anmoder om, at GRACEOFSWEDEN.DK sletter visse oplysninger.

Dine personlige oplysninger kan opbevares længere end angivet ovenfor i det omfang GRACEOFSWEDEN.DK er forpligtet til at gøre det ved lov, regulering eller myndighedsafgørelse.

Hvordan beskytter GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som loven kræver for at sikre, at dine personlige oplysninger ikke er manipuleret med, mistet eller ødelagt eller uautoriseret adgang til dem. Vores sikkerhedsrutiner ændres, når teknologien udvikles og forbedres.

Dine rettigheder
I overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse har du ret til at få adgang til oplysninger om de personlige data, der behandles af GRACEOFSWEDEN.DK om dig. Eksempler på sådanne oplysninger er hvilke kategorier og specifikke personoplysninger, der behandles af GRACEOFSWEDEN.DK, og til hvilke formål GRACEOFSWEDEN.DK bruger de personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion, så forkerte personlige data korrigeres.

Du har ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personlige data og retten til at gøre indsigelse mod GRACEOFSWEDEN.DK behandling af dine personlige data. Disse rettigheder er imidlertid ikke absolutte, eksempler på undtagelser fra retten til at slette er i tilfælde, hvor personoplysninger er nødvendige for at opfylde formålet, eller hvis der er en juridisk forpligtelse, hvilket betyder, at GRACEOFSWEDEN.DK skal gemme de personlige data. For at GRACEOFSWEDEN.DK kan fortsætte med at behandle data efter en indsigelse, skal GRACEOFSWEDEN.DK demonstrere, at GRACEOFSWEDEN.DKs legitime interesser opvejer din interesse for ikke at have behandlet dine data.

Du har også ret til på visse betingelser at få de personlige data, du har givet til GRACEOFSWEDEN.DK i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse til en anden persondatakontroller.

Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til generel og personlig direkte markedsføring og kundeanalyse.

Al kommunikation og alle handlinger truffet af GRACEOFSWEDEN.DK som et resultat af dine rettigheder leveres gratis. GRACEOFSWEDEN.DK forbeholder sig retten til, enten til åbenbart ubegrundede eller urimelige anmodninger, enten at opkræve et rimeligt gebyr, der dækker de administrative omkostninger ved at levere informationen eller til at tage den anmodede handling eller ikke at imødekomme anmodningen. Kontaktoplysninger til GRACEOFSWEDEN.DK vises i det sidste afsnit af fortrolighedspolitikken. Hvis du har nogen klager over GRACEOFSWEDEN.DK behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til det svenske Datatilsyn eller en anden kompetent tilsynsmyndighed, der udøver tilsyn med håndteringen af personoplysninger fra virksomheder.

GRACEOFSWEDEN.DK brug af cookies og lignende teknologier
GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies og lignende sporingsteknikker ("cookies") til at levere en skræddersyet og glat online oplevelse og for at forbedre din oplevelse af GRACEOFSWEDEN.DK tjenester. GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies på GRACEOFSWEDEN.DK og i tjenester. Her er, hvordan GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies, og hvilke valg du kan tage med hensyn til disse cookies.

Hvad er cookies?
Cookies er en lille tekstfil, der består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver og gemmes i din browser eller enhed. GRACEOFSWEDEN.DK bruger forskellige cookies:

Session cookies er en midlertidig cookie, der udløber, når du lukker din browser eller enhed.
Holdbare cookies er cookies, der forbliver på din computer, indtil du fjerner dem, eller de udløber.
Cookies fra første part indstilles af det websted, du besøger.
• Cookies fra tredjepart er cookies, der er indstillet af et tredjeparts websted. På GRACEOFSWEDEN.DK bruges disse primært til analyse (f.eks. Google Analytics)
Lignende teknologier er teknologier, der gemmer information i din browser eller enhed på en måde, der ligner cookies.

Hvordan tilbagekalder jeg mit samtykke?
Hvis du, når du har accepteret at trække dig tilbage, kan trække dit samtykke tilbage til at kontakte os for fortsat indsamling, brug eller videregivelse af dine oplysninger til enhver tid ved at klikke på dette link: https: //www.graceofsweden .com / da / module / lgcookieslaw / disallow? token = d5e702a2a580576fef912e0c6285050b

Brug af Google Analytics
Som en del af GRACEOFSWEDEN.DK-markedsføring analyserer GRACEOFSWEDEN.DK information om brugen af webstedet og aktiviteten på webstedets sider på sociale medier. Med Google Analytics for eksempel vil vi analysere adfærd for at skabe mere relevante annoncer og tilbud samt til at udvikle GRACEOFSWEDEN.DK produkter og tjenester. Derudover hjælper Google Analytics med at evaluere brugen af GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester relateret til webstedsaktiviteter og internetbrug.

Hvorfor bruge GRACEOFSWEDEN.DK cookies?
Cookies, som sitet GRACEOFSWEDEN.DK bruger, forbedrer normalt de tjenester, webstedet tilbyder dig. Nogle af webstedets tjenester kræver, at cookies fungerer korrekt, mens andre forbedrer tjenesterne for dig. GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies til generelle analytiske oplysninger om din brug af webstedets tjenester. GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies til at gemme funktionelle indstillinger som sprog og andre data. Webstedet bruger også cookies, der gør det muligt for GRACEOFSWEDEN.DK at dirigere relevant marketing til dig.

Mulighed for at kontrollere brugen af cookies
Din browser eller enhed giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brug og omfang af cookies. Gå til din browser- eller enhedsindstillinger for at lære mere om, hvordan du justerer dine cookie-indstillinger. Eksempler på ting, du kan justere, blokerer for alle cookies, accepterer kun cookies fra første part eller sletter cookies, når du lukker din browser. Husk, at nogle GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester muligvis ikke fungerer, hvis du blokerer eller sletter cookies.

Kategori: Nødvendig (3)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre et websted brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, som f.eks. Navigering og adgang til sikre områder på webstedet. Hjemmesiden kan ikke fungere korrekt uden disse cookies.

Disse cookies bruges på GRACEOFSWEDEN.DK

Cookie: NID Url: .google.com Type: HTTPS Duration: 5 months

Cookie: PrestaShop-dbf749b8144ecee4d18c1fd01f701440 Url: .graceofsweden.se Type: HTTPS Duration: 2 weeks

Cookie: test_cookie Url: .doubleclick.net Type: HTTP Duration: 15 minutes

Cookie: _fbp Url: .graceofsweden.se Type: HTTP Duration: 2 months

Cookie: fr Url: .facebook.com Type: HTTPS Duration: 2 months

Ændring af privatlivspolitikken
GRACEOFSWEDEN.DK forbeholder sig retten til at ændre denne fortrolighedspolitik. Ændringer af betingelserne i politikken vil blive underrettet på GRACEOFSWEDEN.DK. Gældende vilkår er altid tilgængelige på GRACEOFSWEDEN.DK

Kontaktinformation til GRACEOFSWEDEN.DK
Hvis du har spørgsmål om GRACEOFSWEDEN.DK håndtering af dine personlige data, eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder relateret til GRACEOFSWEDEN.DK personlig dataadministration, er du velkommen til at kontakte GRACEOFSWEDEN.DK i henhold til nedenstående information. De, der ikke ønsker at modtage udsendelser eller kommunikation, kan til enhver tid logge ind på brugerkontoen på GRACEOFSWEDEN.DK og afmelde mail eller kontakte GRACEOFSWEDEN.DK kundeservice. Du kan også afmelde den kanal, som du modtog kommunikation i.

Adresse:
Kundeservice GRACEOFSWEDEN.DK / Designcompaniet AB
Lillro 111
855 91 Sundsvall
Sverige

E-mail: sales@gracesweden.com
Telefon: +46 (0) 70 255 21 41
Web: https://www.GRACEOFSWEDEN.DK/en/index.php?controller=contact

***
Privatlivspolitikken blev oprettet af GRACEOFSWEDEN.DK / Designcompaniet AB den 8. juli 2020

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: