Privatlivspolitik og samtykke til brugen af personlige oplysninger og cookies på www.GRACEOFSWEDEN.DK

Dit privatliv er vigtigt for os på GRACEOFSWEDEN.DK. GRACEOFSWEDEN.DK besøgendes 'og kunders' tillid er GRACEOFSWEDEN.DK's mest værdifulde aktiv, og derfor overholder GRACEOFSWEDEN.DK denne privatlivspolitik, som følger og gælder i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Privatlivspolitikken forklarer, hvordan GRACEOFSWEDEN.DK indsamler og bruger dine personlige oplysninger. Politikken beskriver også dine rettigheder i forhold til GRACEOFSWEDEN.DK, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan nemt kontakte GRACEOFSWEDEN.DK, hvis du har spørgsmål om vores privatlivs- eller databeskyttelsesbehandling. Det er vigtigt, at du læser og forstår fortrolighedspolitikken, og hvordan du kan påvirke brugen af dine personlige oplysninger.

Denne politik gælder for personlige data indsamlet via vores hjemmeside GRACEOFSWEDEN.DK

Ud over denne politik gælder købsbetingelser også for køb på GRACEOFSWEDEN.DK.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK / Designcompaniet AB, organisationsnummer 556906–9965 med adresse Lillro 111, 85591 SUNDSVALL, er ansvarlig for behandlingen af dine personlige data.

Hvilke personlige oplysninger behandler GRACEOFSWEDEN.DK?
Personlige oplysninger, som du har givet til GRACEOFSWEDEN.DK: Du kan give oplysninger om dig selv, når du bruger vores hjemmeside GRACEOFSWEDEN.DK ved køb eller som besøgende, eller når du kontakter vores kundeservice.

• Personlige oplysninger og kontaktoplysninger såsom navn, fødselsdato, personnummer, køn, faktura- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer osv.
• Brugerkonto og betalingsoplysninger (undtagen kortnummer og CVC-kode) og fakturaoplysninger osv.

Personlige oplysninger, som GRACEOFSWEDEN.DK har indsamlet om dig : GRACEOFSWEDEN.DK indsamler personlige oplysninger om dig, når du køber eller som besøgende på GRACEOFSWEDEN.DK, eller når du kontakter vores kundeservice. </ p>

• Navn, fødselsdato, personnummer, fakturerings- og leveringsadresse, e-mail-adresse, mobiltelefonnummer osv.;
• Oplysninger om varer og/eller tjenester, som du har været interesseret i på GRACEOFSWEDEN.DK.se gennem søgninger og klik;
• Oplysninger om åbning af e-mails sendt til dig af GRACEOFSWEDEN.DK og hvad du klikker på i e-mailen fra GRACEOFSWEDEN.DK;
• Din ordre- og købs- og klikhistorik som kunde og besøgende;
• Opkald, e-mails, chats og beskeder via sociale medier til GRACEOFSWEDEN.DK kundeservice
• Information om, hvordan du bruger GRACEOFSWEDEN.DK tjenester, såsom svartid for sider, downloadfejl, hvordan du nåede og forlod tjenesten;
• Resultater fra kundetilfredshed eller markedsundersøgelser
• Enhedsoplysninger såsom IP-adresse,

Personoplysninger, som GRACEOFSWEDEN.DK har indsamlet fra tredjeparter: I nogle tilfælde bruger GRACEOFSWEDEN.DK persondata fra andre kilder, såsom opdatering af adressedata fra folkeregistret gennem en akkrediteret leverandør. Desuden bruges annoncenetværk, måleværktøjer eller tredjeparter til at hjælpe GRACEOFSWEDEN.DK eller dem med at forstå brugeradfærd og præferencer. For eksempel kan en annoncør give GRACEOFSWEDEN.DK information om, hvad der skete efter et klik på en annonce, så GRACEOFSWEDEN.DK kan måle annoncens ydeevne og blive mere relevant for dig som kunde.

Formål og retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger
Til følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig eller for at tage skridt, der du anmoder om, inden du indgår en aftale:

• For at bekræfte din identitet og verificere dine personlige oplysninger og kontaktoplysninger
• For at administrere din ordre og kundeforhold, for eksempel for at give dig information og GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester;
• At kunne sende generelle tilbud og direkte markedsføring i henhold til Brugerkontovilkårene for GRACEOFSWEDEN.DK;
• For at give dig en personlig oplevelse, attraktive tilbud og kommunikation, der er relevante for dig i henhold til GRACEOFSWEDEN.DK vilkår og betingelser for brugerkonto

Til følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personoplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse:

• At overholde gældende lovgivning og opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. vedrørende krav i bogføringsloven, produktansvar, forbrugerretlig lovgivning og beskyttelse af personoplysninger i it-systemer); og
• For at forhindre misbrug såsom svindel og identitetstyveri

Til følgende formål behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning:

• Hvis du ikke har oprettet en brugerkonto hos GRACEOFSWEDEN.DK, så vi kan sende tilbud og direkte markedsføring, både generel og personlig
• Til kunde- og markedsanalyse og forbedre vores tjenester for dig, så de præsenteres på en effektiv måde;
• Give dig den kundeservice og hjælp, du har brug for vedrørende vores tjenester;
• At kunne håndtere og gennemføre deltagelse i eventuelle konkurrencer og arrangementer. At kunne evaluere, udvikle og forbedre virksomhedens ydelser, produkter og systemer for kundekollektivet generelt; og
• For at forhindre misbrug af tjenesten, forhindre ulovligt login og forhindre og rapportere forbrydelser mod virksomheden

GRACEOFSWEDEN.DK eller en tredjeparts legitime interesse i at behandle dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning er at kunne tilbyde dig en bedre kunde- og indkøbsoplevelse og yde dig service i form af forskellige services som f.eks. som relevante og personlige tilbud og kommunikation. En anden interesse er at holde GRACEOFSWEDEN.DK-tjenesterne relevante, hvorfor GRACEOFSWEDEN.DK skal analysere, hvordan tjenesterne bruges, for at kunne lave forbedringer for dig som kunde. Ydermere er sikkerhed en legitim interesse for GRACEOFSWEDEN.DK.

Ydermere behandler GRACEOFSWEDEN.DK dit personnummer for at sikre din identitet og opdatere Brugerkontorregistret med din postadresse. Brugen af personnumre til sikker identitet er den eneste garanti for, at værdifulde dokumenter såsom bonuschecks ikke ender i de forkerte hænder og bliver brugt af den rigtige person.

Hvis du ikke afgiver de personlige oplysninger til GRACEOFSWEDEN.DK, der er nødvendige for dette, vil GRACEOFSWEDEN.DK ikke være i stand til at opfylde vores aftale eller opfylde GRACEOFSWEDEN.DK's forpligtelser i forhold til dig.

Hvem kan få adgang til dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK kan overføre eller dele dine personlige oplysninger med udvalgte tredjeparter som følger. Vi træffer rimelige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove for at sikre, at dine personlige data håndteres sikkert, når der overføres eller deles personlige data med tredjeparter.

Partnere, der håndterer betaling.
For at håndtere betalinger foretaget af GRACEOFSWEDEN.DK-kunder, indhentes der hjælp fra leverandører til at garantere hurtig og sikker betaling for dig.

Ved bortskaffelse. GRACEOFSWEDEN.DK kan dele dine oplysninger med tredjeparter:

• I tilfælde af at GRACEOFSWEDEN.DK sælger eller køber forretning eller aktiver, kan GRACEOFSWEDEN.DK give dine personlige oplysninger til en potentiel sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver.
• Om GRACEOFSWEDEN.DK eller en en væsentlig del af GRACEOFSWEDEN.DK-aktiver er erhvervet af en tredjepart, personlige oplysninger om GRACEOFSWEDEN.DK-kunder kan blive delt.

Hvad GRACEOFSWEDEN.DK ikke vil gøre med dine personlige oplysninger:
GRACEOFSWEDEN.DK vil ikke sælge dine personlige oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Hvor behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personoplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK leverandører og partnere behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS. I de tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU/EØS, er der enten en beslutning fra EU-kommissionen om, at det pågældende tredjeland sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller passende beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at dine rettigheder er beskyttet. Eksempler på passende beskyttelsesforanstaltninger er en godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, standardkontraktklausuler, bindende interne virksomhedsregler eller Privacy Shield. Hvis du ønsker en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, som GRACEOFSWEDEN.DK har truffet, eller oplysninger om, hvor disse er gjort tilgængelige, kan du få dem ved at kontakte GRACEOFSWEDEN.DK på den måde, der er angivet under overskriften Kontaktoplysninger.

Hvor længe behandler GRACEOFSWEDEN.DK dine personoplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet med den pågældende behandling. Dette kan være så længe, det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser over for dig, og så længe, som det kræves af lovpligtige opbevaringstider. Når GRACEOFSWEDEN.DK behandler dine data til andre formål end vores forpligtelser, for eksempel for at opfylde kravene i regnskabs- eller forbrugerlovgivning, behandler GRACEOFSWEDEN.DK kun data, så længe det er nødvendigt for hvert formål. I tilfælde, hvor GRACEOFSWEDEN.DK behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

I overensstemmelse med gældende lovgivning har GRACEOFSWEDEN.DK ret til at opbevare dine kontaktoplysninger til direkte markedsføring i en periode efter dit køb eller efter at vores aftale er udløbet. Afhængigt af, hvad aftalen vedrører, er denne tid forskellig i længden. GRACEOFSWEDEN.DK kan derfor opbevare dine kontaktoplysninger for at sende dig direkte markedsføring i den pågældende periode i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, markedsføringslove og -praksis.

Hvis/når du specifikt har givet dit samtykke til direkte markedsføring, vil GRACEOFSWEDEN.DK behandle personoplysninger, der er registreret til direkte markedsføring, indtil du afmelder dig eller informerer GRACEOFSWEDEN.DK om, at du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring. Du kan gøre dette ved at kontakte GRACEOFSWEDEN.DK Kundeservice eller som medlem via Brugerkontoen på GRACEOFSWEDEN.DK din Brugerkonto eller på anden måde anmode GRACEOFSWEDEN.DK om at slette visse oplysninger.

Dine personlige data kan blive opbevaret længere end angivet ovenfor, i det omfang GRACEOFSWEDEN.DK er forpligtet til at gøre det i henhold til lov, forordning eller regeringsbeslutning.

Hvordan beskytter GRACEOFSWEDEN.DK dine personlige oplysninger?
GRACEOFSWEDEN.DK tager de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der kræves ved lov for at sikre, at dine personlige oplysninger ikke bliver manipuleret med, tabt eller ødelagt eller at uvedkommende får adgang til dem. Vores sikkerhedsrutiner ændrer sig, efterhånden som teknologien udvikler sig og forbedres.

Dine rettigheder
I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove har du ret til at få adgang til oplysninger om, hvilke personoplysninger GRACEOFSWEDEN.DK behandler om dig. Eksempler på sådanne oplysninger er de kategorier af og specifikke personoplysninger, som GRACEOFSWEDEN.DK behandler, og til hvilke formål GRACEOFSWEDEN.DK bruger personoplysningerne. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, så ukorrekte persondata bliver rettet.

Du har ret til at anmode om sletning eller begrænsning af dine personoplysninger og ret til at gøre indsigelse mod GRACEOFSWEDEN.DK's behandling af dine personoplysninger. Disse rettigheder er dog ikke absolutte, eksempler på undtagelser fra retten til sletning er i tilfælde, hvor personoplysningerne er nødvendige for at opfylde formålet, eller hvis der er en juridisk forpligtelse, som betyder, at GRACEOFSWEDEN.DK skal gemme personoplysningerne. For at GRACEOFSWEDEN.DK kan fortsætte med at behandle data efter en indsigelse, skal GRACEOFSWEDEN.DK vise, at GRACEOFSWEDEN.DK's legitime interesser vejer tungere end din interesse i ikke at få dine data behandlet.

Du har også ret til, under visse betingelser, at indhente de personoplysninger, som du har givet til GRACEOFSWEDEN.DK i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse til en anden persondataansvarlig.

Du har også ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til generel og personlig direkte markedsføring og kundeanalyse.

Al kommunikation og alle handlinger foretaget af GRACEOFSWEDEN.DK i forbindelse med dine rettigheder leveres gratis. GRACEOFSWEDEN.DK forbeholder sig retten til, i tilfælde af åbenlyst ubegrundede eller urimelige anmodninger, enten at opkræve et rimeligt gebyr til dækning af de administrative omkostninger ved at levere oplysningerne eller til at foretage den ønskede handling, eller at adlyde anmodningen. Kontaktoplysninger til GRACEOFSWEDEN.DK fremgår af sidste afsnit af fortrolighedspolitikken. Hvis du har klager over GRACEOFSWEDEN.DK's behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til det svenske datatilsyn eller en anden kompetent tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med virksomheders håndtering af personoplysninger.

GRACEOFSWEDEN.DK brug af cookies og lignende teknologier
GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies og lignende sporingsteknikker ("cookies") til at levere en skræddersyet og smidig onlineoplevelse og for at forbedre din oplevelse af GRACEOFSWEDEN.DK tjenester. GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies på GRACEOFSWEDEN.DK og i tjenester. Dette forklarer, hvordan GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies, og hvilke valg du kan træffe vedrørende disse cookies.

Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler bestående af bogstaver og tal sendt fra vores webserver og gemt på din browser eller enhed. GRACEOFSWEDEN.DK bruger forskellige cookies:

Sessionscookies er en midlertidig cookie, der udløber, når du lukker din browser eller enhed.
Permanente cookies er cookies, der forbliver på din computer, indtil du sletter dem, eller de udløber.
Førstepartscookies indstilles af det websted, du besøger.
Tredjepartscookies er cookies indstillet af et tredjepartswebsted. Hos GRACEOFSWEDEN.DK bruges disse primært til analyser (f.eks. Google Analytics)
Lignende teknologier er teknologier, der gemmer information i din browser eller enhed på en måde, der ligner cookies. </ p >

Hvordan trækker jeg mit samtykke tilbage?
Hvis du fortryder, efter du har accepteret, kan du trække dit samtykke tilbage, så vi kan kontakte dig med henblik på yderligere indsamling, brug eller offentliggørelse af dine oplysninger , til enhver tid ved at klikke på dette link: https://www.GRACEOFSWEDEN.DK/sv/module/lgcookieslaw/disallow?token=d5e702a2a580576fef912e0c6285050b

Brug af Google Analytics
Som en del af GRACEOFSWEDEN.DK marketing analyserer GRACEOFSWEDEN.DK information om brugen af siden og aktivitet på sidens sider på sociale medier. Ved hjælp af Google Analytics vil vi fx analysere adfærd for at skabe mere relevante annoncer og tilbud, samt til udvikling af GRACEOFSWEDEN.DK produkter og tjenester. Derudover hjælper Google Analytics med at evaluere brugen af GRACEOFSWEDEN.DK-tjenester i forbindelse med hjemmesideaktiviteter og internetbrug.

Hvorfor bruger GRACEOFSWEDEN.DK cookies?
De cookies, som webstedet GRACEOFSWEDEN.DK bruger, forbedrer normalt de tjenester, som webstedet tilbyder dig. Nogle af webstedets tjenester har brug for cookies for at fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenesterne for dig. GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies til overordnet analytisk information vedrørende din brug af sidens tjenester. GRACEOFSWEDEN.DK bruger cookies til at gemme funktionelle indstillinger såsom sprog og anden information. Siden bruger også cookies, der gør det muligt for GRACEOFSWEDEN.DK at målrette relevant markedsføring til dig.

Mulighed for at kontrollere brugen af cookies
Din browser eller enhed giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brugen og omfanget af cookies. Gå til indstillingerne for din browser eller enhed for at lære mere om, hvordan du justerer indstillingerne for cookies. Eksempler på ting du kan justere er blokering af alle cookies, accepterer kun førsteparts cookies eller sletter cookies når du lukker din browser. Bemærk venligst, at nogle af GRACEOFSWEDEN.DK-tjenesterne muligvis ikke fungerer, hvis du blokerer eller sletter cookies.

Disse cookies bruges på GRACEOFSWEDEN.DK

Cookie: NID URL: .google.com Type: HTTPS < span style = "white-space: pre;"> Varighed: 5 måneder

Cookie: PrestaShop-dbf749b8144ecee4d18c1fd01f701440 Url: .GRACEOFSWEDEN.DK Type: HTTPS Varighed: 2 uger

Cookie: test_cookie URL: .doubleclick.net Type: HTTP < span style = "white-space: pre;"> Varighed: 15 minutter

Cookie: _fbp Url: .GRACEOFSWEDEN.DK Type: HTTP < span style = "white-space: pre;"> Varighed: 2 måneder

Cookie: fr Url: .facebook.com Type: HTTPS < span style = "white-space: pre;"> Varighed: 2 måneder

Ændring af fortrolighedspolitikken
GRACEOFSWEDEN.DK forbeholder sig retten til at ændre denne privatlivspolitik. Ændringer i vilkårene i politikken vil blive meddelt på GRACEOFSWEDEN.DK. Gældende vilkår er altid tilgængelige på GRACEOFSWEDEN.DK

Kontaktoplysninger til GRACEOFSWEDEN.DK
Har du spørgsmål vedrørende GRACEOFSWEDEN.DK håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder i forbindelse med GRACEOFSWEDEN.DK håndtering af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte GRACEOFSWEDEN.DK i henhold til nedenstående oplysninger. Du, der ikke ønsker at modtage forsendelser eller kommunikation, kan til enhver tid logge ind på Brugerkontoen på GRACEOFSWEDEN.DK og afmelde mailings eller kontakte GRACEOFSWEDEN.DK Kundeservice. Du kan også afmelde den kanal, hvor du modtog kommunikation.

Adresse:
Kundeservice GRACEOFSWEDEN.DK / Designcompaniet AB
Lillro 111
855 91 Sundsvall

E-mail: sales@gracesweden.com
Telefon: +46 (0) 70 255 21 41
Web: strong> https://www.GRACEOFSWEDEN.DK/sv/index.php?controller=contact

***
Privatlivspolitikken blev etableret af GRACEOFSWEDEN.DK / Designcompaniet AB den 8. JULI 2020